Sledujeme zprávy takže Vy nemusíte...

Jak je to s pojištěním vkladů v České republice

V České republice jsou dle platného Zákona o bankach pojištěny veškeré vklady fyzických i právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. (Pojištěny jsou zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem).

Výplata náhrady celkové pohledávky je omezena zákonnou výší 90 %, max. 25 000 EUR. Náhrady za devizové vklady jsou vypláceny v české měně.

  • Zejména jsou pojištěny vklady domácností i firem v bankách (v korunách i cizích měnách), běžné účty, termínované či vkladové účty, účty stavebního spoření, vkladní knížky, vklady potvrzené vkladovým certifikátem.
  • Zejména nejsou pojištěny cenné papíry, tj. akcie, dluhopisy, směnky, penzijní připojištění, životní pojištění.

Momentálně je pojištěno cca 75% všech vkladů (údaj ministerstva financí)

Návrh zákona o bankách upravující výši pojištění ze dne 14.10.2008

Nově předložený návrh počítá se zvýšením maximální hranice náhrad za vklady z Fondu pojištěných vkladů na 50 000 EUR. "Podle navrhované dikce zákona bude z Fondu pojištění vkladů kryto 97 % vkladů všech oprávněných osob." - Zdroj: Ministertvo financí

Pic 2

Statistiky a burzovní indexy

Burzovní Index PX50 - 5-ti denní vývoj:

Burzovní Index PX50 - 5-ti denní vývoj

Dow Jones Index - 5-ti denní vývoj:

Dow Jones Index - 5-ti denní vývoj

Erste Bank - 30-ti denní vývoj:

Erste Bank - 30-ti denní vývoj

 

Aktuální vývoj akcií bank na kapitálových trzích - Burza cenných papírů